Modlitwa

do Matki Bożej

Modlitwa do Matki Bożej

Wszyscy Apostołowie trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego (Dz 1,14).

Maryjo, Matko Jezusa i nasza, Ty trwałaś w Wieczerniku z Apostołami na modlitwie prosząc o Ducha Świętego. Prosimy Cię, wstawiaj się u swego Syna za nami, kroczącymi drogą synodalną, i uproś nam Ducha Świętego, aby wszystkie podjęte decyzje i kroki upodobniły naszą wspólnotę diecezjalną na wzór Chrystusa.

Maryjo, Patronko diecezji tarnowskiej, módl się za nami.

 

Kl. Mirosław Kurek