Modlitwa

do Patronów naszej diecezji

Modlitwa do Patronów naszej diecezji

„Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5, 16).

Święci Patronowie Diecezji Tarnowskiej, którzy jesteście światłem rozpromieniającym się po naszej ziemi. Żyjąc cnotami i błogosławieństwami ewangelicznymi, daliście nam przykład jak rozszerzać Królestwo Boże na świecie. Prosimy, prowadźcie nas przez swoje wstawiennictwo w pracach Synodu Diecezji Tarnowskiej, abyśmy uczyli się od was pełnienia dobrych uczynków i realizowali Boży plan w świecie. Uproście nam u miłosiernego Ojca miłość, która was wypełniała. Niechaj nas napełnia i otwiera na natchnienia Ducha Świętego, abyśmy właściwie odczytali to, co jest zgodne z Jego wolą.

Maryjo, Gwiazdo Nowej Ewangelizacji, prowadź nas Twoimi ścieżkami!

Św. Stanisławie Szczepanowski, módl się za nami!

Św. Świeradzie i Benedykcie, módlcie się za nami!

Św. Kingo, módl się za nami!

Wszyscy święci i błogosławieni Diecezji Tarnowskiej, módlcie się za nami!

 

Kl. Adrian Ochab