Modlitwa

dzieci za Synod

Modlitwa dzieci w intencji Synodu

„Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie”. Panie Jezu, który brałeś dzieci w objęcia i je błogosławiłeś. Prosimy Cię, połóż swoje ręce na dzieło Synodu naszej diecezji i wylej na nas swego Ducha. Przemień serca wszystkich dorosłych, tak by przyjęli Królestwo Boże jak dzieci. Weź całą Diecezję Tarnowską w swoje objęcia i nigdy jej nie wypuść.

Kl. Maciej Lorens

 

Panie Boże proszą dzieci. Niechaj Synod Duch oświeci.
By duchowe jego dary. Były umocnieniem wiary.

 

 

Modlitwa śpiewana w intencji Synodu