Modlitwa

kleryków za Synod

Modlitwa kleryków za Synod

„Jezus wszedł do jednej z łodzi, która należała do Szymona. Poprosił go, aby nieco odpłynął od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy skończył, zwrócił się do Szymona: «Wypłyń na głębię. Zarzućcie wasze sieci na połów»”. (Łk 5,3-4)

Panie Jezu, jak kiedyś do Szymona Piotra, tak i do nas skierowałeś swoje wezwanie „Wypłyń na głębię”. Odpowiadając na Twoje naglące wezwanie, pragniemy przy Tobie uczyć się, jak zarzucać sieci Twojego Słowa, by Twoje królestwo zagościło w sercach naszych i tych, do których nas poślesz. Prosimy Cię, napełnij swoją łaską wszystkich zaangażowanych w V Synod naszej diecezji, aby będąc wiernymi Twoim natchnieniom otwarcie pozwalali czynić się narzędziami Twoich rąk w dziele odnowy Kościoła. Wszystkich diecezjan uzdolnij do tego, aby widząc w Synodzie dzieło Boże aktywnie i odważnie w nim uczestniczyli. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Kl. Sylwester Duda