Modlitwa

o Ducha Świętego

Modlitwa o Ducha Świętego

Boże, od którego wszystko zależy, Ty stworzyłeś ludzi na swoje podobieństwo, a gdy ci przez grzech odwrócili się od Ciebie, nie pozostawiłeś ich samych, ale posłałeś swojego Syna, aby ich zjednoczył i zbawił. Jego Duch trwający w Kościele odnawia w nas podobieństwo do Ciebie i czyni Twoimi dziećmi. Prosimy Cię, udziel nam tegoż Ducha, abyśmy radowali się nieprzeliczoną wspólnotą braci i sióstr, połączonych więzią miłości do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Kl. Paweł Kasperowicz