Modlitwa

osób konsekrowanych za Synod

Modlitwa osób konsekrowanych za Synod

My, osoby konsekrowane, pragniemy prosić Cię pokornie, Chryste, Dobry Pasterzu,
w intencji V Synodu Diecezji Tarnowskiej. Niech Twa chwała wzrasta w naszej diecezji, Twoje słowo niech oświeca i prowadzi, a przykład Twego ubogiego, czystego i posłusznego życia niech będzie wzorem, ku któremu zbliżać się będzie wspólnota Kościoła tarnowskiego.

Niech owocem Synodu będzie większe otwarcie na dar Twojego powołania dla tych, którzy słyszą jego głos w swym sercu.

Maryjo, czysta i oddana Bogu Służebnico, wspieraj dzieło Synodu i prowadź nas wszystkich do Boga, abyśmy poznali Jego oblicze. Amen.

 

Kl. Mateusz Florek