Modlitwa

przez wstawiennictwo bł. Karoliny Kózkówny

Modlitwa przez wstawiennictwo Bł. Karoliny Kózka o rozkwit dzieła Nowej Ewangelizacji

Panie Jezu Chryste, Dobry Pasterzu!

Przemierzając codziennie drogi życia – mam w sobie pragnienie poznawania Ciebie. Jesteś źródłem prawdziwego życia! To wiem… Życie z Tobą nie jest  namiastką szczęścia, ale jego pełnią. Proszę Cię, żeby Ewangelia stała się już na zawsze programem moich dni.

Panie! Ty jesteś Ewangelią! Jesteś Dobrą Nowiną, która rozświetla mroki współczesnego świata, w którym nie brakuje zła, nienawiści, nieczystości i egoizmu. Świat, w którym Ty jesteś obecny, tylko taki ma przyszłość, bo „gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość”! (Benedykt XVI).

Bł. Karolino – ukazujesz mi nieustannie zachwyt Ewangelią, która ma oblicze Jezusa. Twoje życie płynęło w rytmie Słowa Bożego, dlatego wiedziałaś jak żyć, wiedziałaś jak pomagać innym przez słowo i czyny. Takie życie nie tylko wzbudza szacunek, ale jest świadectwem, które trzeba naśladować.

Wstawiaj się za nami, bł. Karolino w podejmowanym przez nas dziele Nowej Ewangelizacji, abyśmy w świetle Słowa Bożego odkrywali nowe drogi i sposoby głoszenia Dobrej Nowiny. Prosimy cię, nasza Patronko, żeby wielu ludzi młodych i starszych odkryło w sobie moc daru chrztu św., z którego wypływa świadomość misji pozyskiwania uczniów dla Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen! Alleluja!

 

Ks. Tomasz Rąpała