Modlitwa

rodzin za Synod

Modlitwa rodzin za Synod

Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni (J 15, 7).

Ojcze prawdziwie dobry, Ty w każdym czasie pobudzasz serca i umysły wiernych do pełnienia Twojej woli. Spraw, aby V Synod Diecezji Tarnowskiej wypracował kierunek nawrócenia duszpasterskiego dla całej wspólnoty Kościoła, który jest w Tarnowie.

Udziel Twego Ducha wszystkim, którzy biorą udział w pracach synodalnych, aby posileni pokarmem Ciała i Krwi Twojego Syna i ukształtowani przez słowa Pisma Świętego szukali Twojego zbawczego zamysłu, a przez to pomogli rodzinom naszej diecezji w prostocie serca trwać w nauce Apostołów, we wspólnocie Kościoła, na łamaniu chleba i w modlitwach upodabniając się do Chrystusa. Przez Twojego Syna, z którym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Kl. Bartłomiej Wilkosz