Modlitwa

za członków Komisji Presynodalnej

Modlitwa za członków Komisji Presynodalnej

Miłosierny i Odwieczny Boże, który przez usta swojego Syna a naszego Pana Jezusa Chrystusa powiedziałeś: „Proście a otrzymacie, szukajcie a znajdziecie, kołaczcie a otworzą wam” (Por. Mt 7,7). Z wielką ufnością prosimy Cię, abyś obdarzył łaską Ducha Świętego  tych, którym został zlecony  trud przygotowania V Synodu Diecezji Tarnowskiej. Niech dzięki Twojej łasce właściwie odczytają potrzeby współczesnego czasu i nadadzą odpowiedni kierunek pracom zbliżającego się Synodu, aby Kościół w Tarnowie jak najlepiej głosił Ewangelię we współczesnym świecie. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

 

Kleryk Piotr Myjak