Modlitwa

za Kościół

Modlitwa za Kościół

Boże, Ty szukasz prawdziwych czcicieli, którzy będą oddawać Ci cześć w Duchu i prawdzie. Twój Syn wydając się za nas na krzyżu, złożył Ci doskonałą ofiarę, której moc poskramia duchy piekielne i odnawia całe stworzenie. On to oddając swojego Ducha na krzyżu wylał Go na wierzących w dniu Pięćdziesiątnicy. Daj, aby Twój Kościół ożywiany mocą tejże ofiary i tegoż Ducha zgniótł głowę pradawnego węża i odnowił oblicze świata. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Kl. Paweł Kasperowicz