Modlitwa

za ojców synodalnych

Modlitwa za ojców synodalnych

Wszechmogący i Wieczny Boże, Ty który powiedziałeś przez swojego umiłowanego Syna: „O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię” (J 14, 14). Dlatego prosimy Cię Ojcze przez Twojego Syna, a naszego brata Jezusa Chrystusa, o łaskę Ducha Świętego dla ojców synodalnych, którzy mają obradować nad ważnymi sprawami dla naszej diecezji. Udzielaj im łaski otwartości na Twojego Ducha oraz cierpliwości, rozwagi, roztropności w podejmowaniu decyzji. Oświecaj ich, umacniaj, pocieszaj i pouczaj, aby spełniła się Twoja święta wola. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

 

Kleryk Hubert Bożyk