KOMISJA DS.

ADMINISTRACJI KOŚCIELNEJ

KOMISJA DS. ADMINISTRACJI KOŚCIELNEJ

W obszar administracji kościelnej wchodzą kwestie kanoniczno-prawne i cywilno-prawne analizowane pod kątem funkcjonowania różnych struktur diecezji tarnowskiej – począwszy od instytucji centralnych, takich jak kuria diecezjalna, sąd diecezjalny, a skończywszy na dekanacie, parafii czy rektoracie. Administracja dotyczy także całego obszaru związanego z dobrami doczesnymi Kościoła.

Diecezja, parafia oraz inne osoby prawne mogą nabywać, posiadać, zarządzać i alienować dobra doczesne dla celów kultu Bożego, utrzymania duchowieństwa czy innych pracowników kościelnych; dla prowadzenia dzieł apostolatu i miłosierdzia, zwłaszcza wobec ubogich. Rodzi to szereg ważnych kwestii administracyjno-prawnych, od terminowego uiszczania świadczeń poprzez respektowanie stosownych przepisów w zarządzaniu dobrami, aż po kompetentne podejmowanie nadzwyczajnych czynności administracyjnych jak np. darowizny, sprzedaże, dzierżawy etc.

Wszyscy mający udział w zarządzie dobrami kościelnymi obowiązani są wykonywać swoje funkcje zgodnie z przepisami prawa, ze starannością dobrego gospodarza, który roztropnie patrzy w przyszłość, oraz ma świadomość, iż Kościół, aby owocnie „być” w swej misji duszpasterskiej sięgającej wieczności – musi też „mieć” pielgrzymując przez doczesność.

Skład komisji
  • przewodniczący: ks. dr hab. Robert Kantor
  • sekretarz: ks. dr Marek Podgórski