Komisja ds.

Dzieci i Młodzieży

Komisja ds. Dzieci i Młodzieży

Dzieciństwo i młodość to dwa okresy w życiu człowieka wciąż chyba niedoceniane, a przecież rozstrzygające nie tylko o jego życiu, ale też poniekąd wieczności! Komisja ds. Dzieci i Młodzieży dostrzegając wszystkie blaski i cienie tych dwu życiowych okresów, oraz rozeznając pragnienia dzieci i młodzieży – chce wypracować metody efektywnego dotarcia do ludzi paroletnich i starszych. Chce ich przede wszystkim przekonać o wartości Kościoła, który sami stanowią. Ambicją Komisji jest wypracowanie długofalowego programu formacyjnego, który będzie kształtował młodego człowieka w duchu ewangelicznych wartości. Pierwszym krokiem jest postawienie adekwatnej diagnozy: jakim naprawdę jest młody człowiek, w jakich realiach bytuje, jakie ma najgłębsze pragnienia i… jakie kąsają go demony? Właściwa diagnoza winna owocować konkretnymi wskazaniami, które – miejmy nadzieję – okażą się dla młodego człowieka pomocne w odkryciu jego niepowtarzalnej tożsamości we wspólnocie i w świecie, a tym samym pomogą rozeznać powołanie, jakim obdarzył go Stwórca.

Komisja skupi się również nad wypracowaniem odpowiedniego wsparcia dla duszpasterzy dzieci i młodych, by skutecznie i z przekonaniem wskazywali im (na) Jezusa.

Skład komisji
  • przewodniczący: ks. mgr Marcin Baran
  • sekretarz: pani mgr Aleksandra Małochleb