Komisja ds.

Dziedzictwa Diecezji Tarnowskiej

Komisja ds. Dziedzictwa Diecezji Tarnowskiej

Jan Paweł II podkreślał, że człowiek nie może obejść się bez kultury – albowiem „bytuje zawsze na sposób jakiejś kultury”. Skoro kultura w pewien sposób określa byt osoby ludzkiej, to kwestie kulturowe nie mogą być obojętne Kościołowi. Druga istotna przesłanka, która każe Kościołowi z pietyzmem pochylać się nad fenomenem kultury to troska o ewangelizację. Człowiek nie tylko bytuje, ale też wierzy na sposób kultury.

Ów newralgiczny związek kulturowo-religijny ma oczywiście także wymiar ponadjednostkowy. Zupełnie wyjątkowy tembr zyskuje on w odniesieniu do narodu. Kultura jest duszą narodu, fundamentem jego tożsamości, zasadniczym spoiwem. Naród, odwołajmy się znów do myśli Papieża Polaka, zawsze „istnieje «z kultury» i «dla kultury»”. Semantycznie pojemne i przywoływane w kontekście narodowym rozumienie kultury musi się też kojarzyć ze słowem dziedzictwo. Kościół w dziejach świata staje się swoistą Arką Dziedzictwa, przechowującą z pietyzmem największe skarby kultury duchowej i materialnej ludzkości.

Komisja ds. Kultury i Dziedzictwa V Synodu Diecezji Tarnowskiej pragnie więc pochylić się nad dziedzictwem kultury duchowej i materialnej diecezji: zbiory archiwalne, biblioteki, dzieła sztuki, wydarzenia kulturowe, etc. Należy tego dziedzictwa nie tylko strzec, lecz także je ukazywać, rozpowszechniać i używać jako środka ewangelizacji.

Skład komisji
  • przewodniczący: ks. dr Jacek Nowak
  • sekretarz: ks. dr Jacek Soprych