Komisja ds.

Ewangelizacji

Komisja ds. Ewangelizacji

Jeśli Kościół chce spełniać misję wyznaczoną mu przez Chrystusa, ewangelizacja powinna być jego absolutnym priorytetem. Głoszenie Ewangelii wszelkiemu stworzeniu jest bowiem zadaniem zleconym Kościołowi przez samego Pana Jezusa. Aby to fundamentalne działanie uczynić jeszcze bardziej skutecznym w Kościele tarnowskim, Komisja ds. Ewangelizacji zajmie się różnymi formami ewangelizacji, począwszy od misji „ad gentes”, przez nową ewangelizację, aż po duszpasterstwo parafialne, katechezę i różnorakie duszpasterstwo nadzwyczajne. Przedmiotem prac Komisji będzie zatem ewangelizacja w szerokim tego słowa znaczeniu obejmująca działanie Kościoła ad intra oraz ad extra (por. EN,17-24).

Prace Komisji ds. Ewangelizacji będą zmierzały do znalezienia rozwiązań, które pomogą Kościołowi tarnowskiemu stać się jeszcze bardziej wspólnotą nieustannie ewangelizowaną i ewangelizującą, czyli wspólnotą uczniów-misjonarzy Chrystusa. Aby to osiągnąć, Komisja skupi się na umacnianiu trzech fundamentów: budowanie relacji (z Bogiem i wiernych między sobą), pogłębianie formacji (aby utwierdzać wiernych w obu tych relacjach), rozszerzanie ewangelizacji (aby wprowadzać innych w relację z Bogiem i ze wspólnotą Kościoła).

Skład komisji
  • przewodniczący: ks. dr Michał Dąbrówka
  • sekretarz: pani mgr Anna Szczepanek