Komisja ds.

Katechezy

Komisja do Spraw Katechezy

25 lutego 2019 r. Biskup Tarnowski Andrzej Jeż ustanowił nową komisję w ramach V Synodu Diecezji Tarnowskiej i nadał jej nazwę: Komisja do Spraw Katechezy.
Zadaniem Komisji jest praca nad dokumentem synodalnym o katechizacji oraz wypracowywanie odpowiednich rozwiązań w obszarze szkolnego nauczania religii oraz katechezy parafialnej.

Skład komisji
 • Ks. dr Andrzej Jasnos – przewodniczący
 • Ks. dr Tadeusz Michalik – sekretarz
 • P. mgr Roman Bojdo
 • P. mgr Barbara Daniec-Kapałka
 • P. mgr Andrzej Dusza
 • Ks. dr Robert Dytko
 • Ks. mgr Grzegorz Grych
 • S. mgr Małgorzata Homa
 • S. mgr Agata Kołek
 • Ks. mgr Marek Kuzak
 • S. mgr Agnieszka Lampasiak
 • Ks. mgr Rafał Łukasik
 • P. mgr Janusz Matras
 • Ks. dr Bogusław Połeć
 • P. dr Jolanta Witek