Komisja ds.

Posługi Charytatywnej Kościoła

Komisja ds. Posługi Charytatywnej Kościoła

Hasłem V Synodu Diecezji Tarnowskiej są słowa „Kościół na wzór Chrystusa”. Chrystus poprzez swoje słowa oraz czyny objawił nam Boga, który jest miłością i który jest bogaty w miłosierdzie. Jezus z miłością pochylał się nad ludźmi doświadczonymi cierpieniem duchowym lub fizycznym; zachęcał też swoich uczniów do naśladowania miłosiernego Boga mówiąc: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6,36). Chrystus Pan uświadomił nam, że posługa miłości wobec ubogich nigdy nie straci swojej aktualności, bo „ubogich zawsze macie u siebie” (J 12,8).

Jest zatem rzeczą oczywistą, że synod diecezjalny nie może uchylić się od podjęcia refleksji nad dziełem charytatywnym, które jest prowadzone zarówno na szczeblu ogólnodiecezjalnym (Caritas), jak i w poszczególnych parafiach (zespoły charytatywne). Aby uczynić swą działalność maksymalnie owocną, synodalna Komisja charytatywna chce nawiązywać kontakt z wszystkimi znaczącymi podmiotami prowadzącymi działalność dobroczynną na terenie diecezji tarnowskiej.

Skład komisji
  • przewodniczący: ks. mgr lic. Zbigniew Pietruszka
  • sekretarz: ks. mgr Krzysztof Majerczak