Komisja ds.

Życia Konsekrowanego

Komisja ds. Życia Konsekrowanego

Życie konsekrowane, które wypływa z samej tajemnicy Kościoła, jako dar Jezusa Chrystusa ofiarowany nam w Duchu Świętym – stanowi transcendentny znak wartości ponadczasowych i nadprzyrodzonych. Różnorakie wspólnoty konsekrowane promieniują w Kościele tarnowskim atmosferą skupienia, modlitwy, przykładem ewangelicznego korzystania z dóbr doczesnych, chrześcijańskiej dobroczynności, braterstwa i życzliwości względem wszystkich ludzi. Stają się tym samym znakiem tej rzeczywistości, której cały Kościół służy. Innymi słowy – pośród współczesnego świata, który wątpi, bądź wprost nie wierzy –  nie tylko zapowiadają królestwo Boże, ale też niejako przyśpieszają jego przyjście.

IV Synod zalecał, aby klasztory żyły pełnią życia oddanego Bogu, wypełnionego modlitwą, duchem wzajemnej miłości, wyrzeczenia i pokuty. Należy stwierdzić, iż dzięki łasce Bożej, tak się rzeczywiście dzieje. Klasztory interesują się życiem Kościoła diecezjalnego. Instytuty zakonne, zwłaszcza żeńskie, podejmują pracę charytatywną na terenie diecezji. Członkowie instytutów zakonnych uczestniczą w spotkaniach dekanalnych i ogólnodiecezjalnych. Ewangeliczna wieź Kościoła tarnowskiego z życiem konsekrowanym jest więc mocna i żywa. Synodalna Komisja ds. Życia Konsekrowanego chce dołożyć wszelkich starań, aby ta więź umocniła się i ożywił jeszcze bardziej – dla dobra diecezji, osób konsekrowanych a ostatecznie całego Kościoła.

Skład komisji
  • przewodniczący ks. dr Grzegorz Lechowicz
  • sekretarz: s. mgr Mária Haščákova