Komisja Główna

Skład komisji
 • bp Andrzej Jeż, biskup diecezjalny – przewodniczący
 • bp Wiesław Lechowicz, wikariusz generalny – zastępca przewodniczącego
 • bp Stanisław Salaterski, wikariusz generalny – zastępca przewodniczącego
 • bp Leszek Leszkiewicz, wikariusz generalny – zastępca przewodniczącego
 • ks. dr Andrzej Dudek – przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Życia Sakramentalnego
 • ks. dr Krzysztof Bułat – przewodniczący Komisji ds. Duchowieństwa
 • ks. dr Piotr Cebula – przewodniczący Komisji Małżeństw i Rodzin
 • ks. mgr Marcin Baran – przewodniczący Komisji ds. Dzieci i Młodzieży
 • ks. dr Michał Dąbrówka – przewodniczący Komisji ds. Ewangelizacji
 • ks. dr Jacek Nowak – przewodniczący Komisji ds. Dziedzictwa Diecezji Tarnowskiej
 • ks. dr hab. Robert Kantor – przewodniczący Komisji ds. Administracji Kościelnej
 • ks. dr Zbigniew Krzyszowski – przewodniczący Komisji ds. Życia Konsekrowanego
 • ks. mgr lic. Zbigniew Pietruszka – przewodniczący Komisji ds. Posługi Charytatywnej Kościoła
 • ks. dr Andrzej Turek – przewodniczący Komisji ds. Mediów
 • ks. dr Rafał Wierzchanowski – przewodniczący Komisji Prawnej
 • ks. dr hab. Andrzej Michalik – przewodniczący Komisji Teologicznej.

Skład Sekretariatu V Synodu:

 • sekretarz generalny: ks. dr Piotr Cebula
 • sekretarze pomocniczy: ks. dr Andrzej Dudek, ks. dr Andrzej Turek, ks. mgr Marcin Baran, mgr Joanna Sadowska