Komisja Główna

Skład komisji
 • Bp Andrzej Jeż – biskup tarnowski, przewodniczący Komisji Głównej
 • Bp Wiesław Lechowicz – wikariusz generalny, zastępca przewodniczącego Komisji Głównej,
 • Bp Stanisław Salaterski – wikariusz generalny, zastępca przewodniczącego Komisji Głównej,
 • Bp Leszek Leszkiewicz – wikariusz generalny, zastępca przewodniczącego Komisji Głównej,
 • Ks. dr Krzysztof Bułat – przewodniczący Komisji ds. Duchowieństwa
 • Ks. dr Michał Dąbrówka – przewodniczący Komisji ds. Ewangelizacji
 • Ks. dr Jacek Nowak – przewodniczący Komisji ds. Dziedzictwa Diecezji Tarnowskiej
 • Ks. dr hab. Robert Kantor – przewodniczący Komisji ds. Administracji Kościelnej
 • Ks. dr Grzegorz Lechowicz – przewodniczący Komisji ds. Życia Konsekrowanego
 • Ks. mgr lic. Zbigniew Pietruszka – przewodniczący Komisji ds. Posługi Charytatywnej Kościoła
 • Ks. dr Rafał Wierzchanowski – przewodniczący Komisji Prawnej
 • Ks. dr hab. Andrzej Michalik – przewodniczący Komisji Teologicznej
 • Ks. dr Piotr Cebula – przewodniczący Komisji Małżeństw i Rodzin, sekretarz generalny V SDT,
 • Ks. dr hab. Stanisław Garnczarski – przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Życia Sakramentalnego,
 • Ks. mgr Marcin Baran– przewodniczący Komisji ds. Dzieci i Młodzieży, sekretarz pomocniczy V SDT,
 • Ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII – przewodniczący Komisji ds. Mediów,
 • Ks. dr Andrzej Jasnos – przewodniczący Komisji ds. Katechezy
 • Pani mgr Joanna Sadowska – sekretarz pomocniczy V SDT
 • Pani mgr inż. Agnieszka Juszczyk – pracownik sekretariatu V SDT