Komisja

Małżeństw i Rodzin

Komisja Małżeństw i Rodzin

Od kondycji rodziny zależy nie tylko stan społeczeństwa, lecz teraźniejszość i przyszłość życia Kościoła. Kościół wie, iż jego siła w dużej mierze warunkowana jest jakością życia rodzinnego. Z drugiej strony zaś to Kościół buduje piękne i trwałe rodziny głównie dzięki temu, że pomaga im nawiązywać, podtrzymywać i rozwijać relację z Chrystusem.

Rodzina w obecnym czasie – wielkiej mobilności społecznej, kontestowania tradycyjnych wartości, epidemii rozwodów, aksjologicznego chaosu i kultu przyjemności – potrzebuje gruntownej refleksji nad tym, jakie wsparcie może ona otrzymać ze strony wspólnoty kościelnej. Wymiernym wyrazem tej kościelnej troski o rodzinę w konkretnym „tu i teraz” jej egzystencji, wobec różnorakich zagrożeń i szans – jest praca Komisji Małżeństw i Rodzin.

Komisja będzie podejmowała tematy tradycyjnie przynależące do duszpasterstwa małżeństw i rodzin – dotykające kondycji rodziny na każdym etapie jej życia i rozwoju. Będzie się też starała możliwie jak najszerzej spojrzeć na kwestię przygotowania do małżeństwa oraz realizacji powołania małżeńskiego i rodzicielskiego. Pochyli się również nad nowymi wyzwaniami, będącymi wynikiem wpływu współczesnego świata na rozumienie i realizowanie życia w rodzinie. Jako że rodzina jest zjawiskiem złożonym, synodalna Komisja będzie współpracowała z innymi specjalistycznymi duszpasterstwami oraz posiłkowała się zdobyczami nauk zwłaszcza tych, które zajmują się fenomenem człowieka i wspólnoty ludzkiej (antropologia, psychologia czy socjologia).

Nadrzędnym celem wszelkich zamyśleń, zabiegów i działań jest to, aby każda rodzina diecezji tarnowskiej stawała się coraz bardziej „Kościołem domowym na wzór Chrystusa”.

Skład komisji

Ks. Piotr Cebula – Przewodniczący
Pani Agnieszka Juszczyk – Sekretarz

CZŁONKOWIE
Ks. Janusz Adamczyk
Pani Agnieszka Katarzyńska
Pani Magdalena Kleczyńska
Ks. Wojciech Karpiel
Ks. Marek Kluz
Państwo Elżbieta i Piotr Smajdorowie
Państwo Anna i Jerzy Talarowie
Państwo Anna i Paweł Bogdanowiczowie
Państwo Paulina i Jacek Snopkowscy
Państwo Iwona i Andrzej Bernachowie
Państwo Grażyna i Andrzej Janikowie
Pani Magdalena Zabiega
Ks. Adam Nita
Państwo Marta i Jarosław Łazarczykowie
Ks. Józef Partyka
Pani Marzena Bajorek
S. Monika Ostaszewska
Ks. Krzysztof Ciebień
Pani Bogumiła Olejnik

KONSULTORZY
Ks. Władysław Szewczyk
Ks. Ryszard Piasecki
Ks. Janusz Kłęczek
Ks. Jan Banach
Halina i Krzysztof Olchawowie
Maria Mączarowska
Ks. Andrzej Augustyn
Katarzyna i Rafał Puciłowscy
Ks. Grzegorz Ociepka
Renata Smoleń
Ks. Ryszard Biernat
Karolina Walczak
Gabriela i Tomasz Ożóg
Marta i Marcin Babula
Dominika i Andrzej Grudzińscy
Danuta i Janusz Sneka
Katarzyna i Tomasz Śliwa
Ks. Rafał Stós
Barbara Krasoń
Maria i Wojciech Wołosowscy
Ks. Bogusław Tokarz
Patrycja Szatan
Ks. Marcin Duś
Joanna Sadowska
Edyta Mróz
Elżbieta i Emil Gąsiorek
Waldemar Srebro
Agnieszka i Sławomir Kurzydym
Anna i Krzysztof Więckowscy
Marta i Jarosław Bodziony
Ks. Józef Młyński
Małgorzata Lubas
Ks. Janusz Paciorek
ks. Wiesław Susz
Anna Łabędź
Ks. Mariusz Żaba
Monika i Mieszko Tutajowie
ks. Damian Migacz
Marta Mordarska
Ewa Danielska
ks. Marek Synowiec
Joanna Długosz