Komisja

Małżeństw i Rodzin

Komisja Małżeństw i Rodzin

Od kondycji rodziny zależy nie tylko stan społeczeństwa, lecz teraźniejszość i przyszłość życia Kościoła. Kościół wie, iż jego siła w dużej mierze warunkowana jest jakością życia rodzinnego. Z drugiej strony zaś to Kościół buduje piękne i trwałe rodziny głównie dzięki temu, że pomaga im nawiązywać, podtrzymywać i rozwijać relację z Chrystusem.

Rodzina w obecnym czasie – wielkiej mobilności społecznej, kontestowania tradycyjnych wartości, epidemii rozwodów, aksjologicznego chaosu i kultu przyjemności – potrzebuje gruntownej refleksji nad tym, jakie wsparcie może ona otrzymać ze strony wspólnoty kościelnej. Wymiernym wyrazem tej kościelnej troski o rodzinę w konkretnym „tu i teraz” jej egzystencji, wobec różnorakich zagrożeń i szans – jest praca Komisji Małżeństw i Rodzin.

Komisja będzie podejmowała tematy tradycyjnie przynależące do duszpasterstwa małżeństw i rodzin – dotykające kondycji rodziny na każdym etapie jej życia i rozwoju. Będzie się też starała możliwie jak najszerzej spojrzeć na kwestię przygotowania do małżeństwa oraz realizacji powołania małżeńskiego i rodzicielskiego. Pochyli się również nad nowymi wyzwaniami, będącymi wynikiem wpływu współczesnego świata na rozumienie i realizowanie życia w rodzinie. Jako że rodzina jest zjawiskiem złożonym, synodalna Komisja będzie współpracowała z innymi specjalistycznymi duszpasterstwami oraz posiłkowała się zdobyczami nauk zwłaszcza tych, które zajmują się fenomenem człowieka i wspólnoty ludzkiej (antropologia, psychologia czy socjologia).

Nadrzędnym celem wszelkich zamyśleń, zabiegów i działań jest to, aby każda rodzina diecezji tarnowskiej stawała się coraz bardziej „Kościołem domowym na wzór Chrystusa”.

Skład komisji

Ks. Piotr Cebula – Przewodniczący
Pani Agnieszka Juszczyk – Sekretarz

CZŁONKOWIE
Ks. Janusz Adamczyk
Pani Agnieszka Katarzyńska
Państwo Sylwia i Dominik Kuligowie
Pani Magdalena Kleczyńska
Ks. Wojciech Karpiel
Ks. Marek Kluz
Państwo Elżbieta i Piotr Smajdorowie
Państwo Anna i Jerzy Talarowie
Państwo Anna i Paweł Bogdanowiczowie
Państwo Paulina i Jacek Snopkowscy
Państwo Iwona i Andrzej Bernachowie
Państwo Grażyna i Andrzej Janikowie
Pani Magdalena Zabiega
Ks. Adam Nita
Państwo Marta i Jarosław Łazarczykowie
Ks. Józef Partyka
Pani Marzena Bajorek
S. Monika Ostaszewska
Ks. Krzysztof Ciebień