Inauguracja V Synodu Diecezji Tarnowskiej

Inauguracja V Synodu Diecezji Tarnowskiej

21 kwietnia o godzinie 10.00 rozpocznie się inauguracja V Synodu Diecezji Tarnowskiej. Uroczystości będzie towarzyszyć bicie kościelnych dzwonów. Biskupi, kapłani, siostry zakonne i świeccy z całej diecezji przejdą w procesji ulicami Tarnowa.

– Wszystko rozpocznie się w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej – mówi biskup tarnowski Andrzej Jeż. – Tam jest pierwsza stacja, rozbudowana, z modlitwami i z krótkim słowem. Wyruszymy stamtąd uroczyście do katedry. Ta procesja jest symbolem, gdzie reprezentanci z całej diecezji wyruszają razem z biskupem diecezjalnym w pielgrzymce wiary – dodaje biskup.

W procesji będą niesione relikwie świętych i błogosławionych diecezji tarnowskiej. Diakon ma nieść Ewangeliarz. Podczas drogi będzie śpiewana Litania do Wszystkich Świętych.

– Trasa będzie długa – informuje ks. Piotr Cebula, sekretarz Komisji Przygotowawczej. – Ruszymy długą drogą procesyjną, będzie to ponad kilometr. Przejdziemy ulicą pomiędzy starym szpitalem a PWSZ, następnie skierujemy się w stronę ul. Mickiewicza a potem przejdziemy na Wałową i do katedry – wymienia ks. Cebula.

Następnie w bazylice katedralnej rozpocznie się Msza św. pod przewodnictwem metropolity krakowskiego, arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.