Pobierz

Pobierz
Biuletyn
Biuletyn V Synodu Diecezji Tarnowskiej nr 1 (PDF)
Przygotowanie Synodu diecezjalnego, ks. R. Kantor
ABC Synodu, ks. J. Królikowski
Synod Diecezji Tarnowskiej - rys historyczny, ks. R. Kantor
HYMN SYNODU – pliki dla parafii
ZA CHRYSTUSEM Hymn-słowa.docx
Komentarz do słów hymnu.pdf
S.Szymański - Hymn Synodu - śpiew ludu.mp3
S.Szymański - Za Chrystusem - Hymn - dla ludu.pdf
S.Szymański - Za Chrystusem - Hymn - Chór.pdf
S.Szymański - Za Chrystusem - Hymn - ORGANO minimal.pdf
P.Pałka - melodia alternatywna do Hymnu synodu.mp3
P. Pałka - ZA CHRYSTUSEM - 4glosowa.pdf
P. Pałka - ZA CHRYSTUSEM - 1glosowa.pdf
Logotyp V Synodu
Księga znaku V Synodu
Logo V Synodu białe
Logo V Synodu czarne
Logo V Synodu czerwone
Logo V Synodu niebieskie
Logo V Synodu złote
Logo V Synodu białe CMYK
Logo V Synodu czarne CMYK
Logo V Synodu czerwone CMYK
Logo V Synodu niebieskie CMYK
Logo V Synodu złote CMYK
Banery V Synodu
Baner V Synodu duży niebieski
Baner V Synodu duży złoty
Baner V Synodu poziomy niebieski
Baner V Synodu poziomy złoty
Baner V Synodu poziomy biały
Baner V Synodu pionowy złoty
NIEDZIELE SYNODALNE
I Niedziela Synodalna
II Niedziela Synodalna
III Niedziela Synodalna
IV Niedziela Synodalna
V Niedziela Synodalna
VI Niedziela Synodalna
VII Niedziela Synodalna
VIII Niedziela Synodalna
IX Niedziela Synodalna
IX DIECEZJALNE FORUM RUCHÓW I STOWARZYSZEŃ KATOLICKICH „Kościół na wzór Chrystusa” Tarnów 30.09.2017
Słowo wprowadzenia bpa A. Jeża do Mszy Świętej na rozpoczęcie IX Forum Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Tarnowskiej
Słowo Biskupa Tarnowskiego otwierające IX Diecezjalne Forum Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich
Homilia bpa Artura Mizińskiego na Mszy św. sprawowanej z okazji IX Forum Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich
Rola i znaczenie synodu diecezjalnego – aspekty prawno-duszpasterskie
Kościół na wzór Chrystusa
Spotkanie instruktażowe newpastoral.net
Rola świeckich w pracach V Synodu Diecezji Tarnowskiej
Pomoc małżeństwom i rodzinom w ich rozwoju – świadectwa ruchów i stowarzyszeń
KONSPEKTY I MATERIAŁY POMOCNICZE (MAJ) – pliki dla parafii
Konspekt - Modlitwa w rodzinie
Materiały pomocnicze do modlitwy rodzinnej
Tabelka do konspektu - Modlitwa w rodzinie
Materiały na czerwcowe spotkanie Parafialnych Zespołów Synodalnych
I. Część Spotkania. Konspekt. Dialog w małżeństwie i rodzinie
II Część Spotkania. Dialog w małżeństwie i w rodzinie
Tabelka do konspektu. Dialog w małżeństwie i rodzinie
Dialog. Materiał pomocniczy
Materiały o relacjach w rodzinie wielopokoleniowej
Rodzina wielopokoleniowa. Konspekt
Rodzina wielopokoleniowa. Materiały pomocnicze
Rodzina wielopokoleniowa. Tabelka
Materiały na wrześniowe spotkanie Parafialnych Zespołów Synodalnych
Konspekt. Wychowanie dzieci i młodzieży w rodzinie
Materiały na październikowe spotkanie Parafialnych Zespołów Synodalnych
DZIEDZICTWO RODZINY DIECEZJALNEJ
DZIEDZICTWO RODZINY DIECEZJALNEJ, Wersja rozszerzona
ZAŁĄCZNIKI do konspektu