Pobierz

Pobierz

Biuletyn V Synodu Diecezji Tarnowskiej nr 1 (PDF)
Przygotowanie Synodu diecezjalnego, ks. R. Kantor
ABC Synodu, ks. J. Królikowski
Synod Diecezji Tarnowskiej - rys historyczny, ks. R. Kantor
HYMN SYNODU – pliki dla parafii
ZA CHRYSTUSEM Hymn-słowa.docx
Komentarz do słów hymnu.pdf
S.Szymański - Hymn Synodu - śpiew ludu.mp3
S.Szymański - Za Chrystusem - Hymn - dla ludu.pdf
S.Szymański - Za Chrystusem - Hymn - Chór.pdf
S.Szymański - Za Chrystusem - Hymn - ORGANO minimal.pdf
P.Pałka - melodia alternatywna do Hymnu synodu.mp3
P. Pałka - ZA CHRYSTUSEM - 4glosowa.pdf
P. Pałka - ZA CHRYSTUSEM - 1glosowa.pdf
Logotyp V Synodu
Księga znaku V Synodu
Logo V Synodu białe
Logo V Synodu czarne
Logo V Synodu czerwone
Logo V Synodu niebieskie
Logo V Synodu złote
Logo V Synodu białe CMYK
Logo V Synodu czarne CMYK
Logo V Synodu czerwone CMYK
Logo V Synodu niebieskie CMYK
Logo V Synodu złote CMYK
Banery V Synodu
Baner V Synodu duży niebieski
Baner V Synodu duży złoty
Baner V Synodu poziomy niebieski
Baner V Synodu poziomy złoty
Baner V Synodu poziomy biały
Baner V Synodu pionowy złoty
IX DIECEZJALNE FORUM RUCHÓW I STOWARZYSZEŃ KATOLICKICH „Kościół na wzór Chrystusa” Tarnów 30.09.2017
Słowo wprowadzenia bpa A. Jeża do Mszy Świętej na rozpoczęcie IX Forum Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Tarnowskiej
Słowo Biskupa Tarnowskiego otwierające IX Diecezjalne Forum Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich
Homilia bpa Artura Mizińskiego na Mszy św. sprawowanej z okazji IX Forum Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich
Rola i znaczenie synodu diecezjalnego – aspekty prawno-duszpasterskie
Kościół na wzór Chrystusa
Spotkanie instruktażowe newpastoral.net
Rola świeckich w pracach V Synodu Diecezji Tarnowskiej
Pomoc małżeństwom i rodzinom w ich rozwoju – świadectwa ruchów i stowarzyszeń