POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności serwisu V Synodu Diecezji Tarnowskiej

Troszczymy się o dane osobowe zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie
Danych (RODO) oraz Dekretem Konferencji Episkopatu Polski (Dekret ogólny w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele
katolickim z 13 marca 2018 roku).

1. Administratorem danych osobowych jest Diecezja Tarnowska Kościoła
Rzymskokatolickiego, z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 6, 33-100 Tarnów.

2. Dane oraz wizerunek osób mogą być udostępniane przez Administratora danych
osobowych podmiotom kościelnym oraz podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na
podstawie odrębnych przepisów prawa.

3. Dane gromadzimy wyłącznie w celu realizacji działań statutowych Kościoła katolickiego.

4. Udostępnianie danych wizerunkowych osób związane jest z relacjonowaniem wydarzeń
w Diecezji Tarnowskiej.

5. Stosujemy organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa, aby chronić dane przed
nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

6. Kontaktując się z Serwisem zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych (imię, nazwisko,
adres poczty elektronicznej, adres pocztowy, numer telefonu lub innych dobrowolnie
podanych danych) w celu przekazania odpowiedzi. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, ale warunkuje możliwość podjęcia działań przez Administratora danych
osobowych.

7. W przypadku prawnie uzasadnionego zgłoszenia wniosku o usunięcie Pani/Pana danych
osobowych i/lub fotografii z Serwisu, dane usuniemy bez zbędnej zwłoki, jednak nie później
niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia przez Panią/Pana takiego wniosku.

8. Zebrane dane mogą zostać przekazane wyłącznie podmiotom (krajowym bądź
zagranicznym), które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.

9. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji
zawartych w plikach cookies.

10. Jeżeli jest Pan/Pani użytkownikiem Serwisu posiada Pan/Pani następujące prawa:

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych na zasadach określonych
  przepisami o ochronie danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organów właściwych ze względu na ochronę danych
  osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do bycia zapomnianym na zasadach określonych przepisami o ochronie danych
  osobowych.

11. Wszelkie zgłoszenia i informacje związane z ochroną danych osobowych można kierować
do Inspektora Ochrony Danych dla Diecezji Tarnowskiej: tel. (14)-63-17-307; e-mail:
notariusz@diecezja.tarnow.pl

12. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
– Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w sprawach regulowanych prawem
świeckim) lub Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (w zakresie objętym prawem
kanonicznym).