Regulaminy

V Synodu

Regulaminy synodu
Przydatne dokumenty prawne V Synodu Diecezji Tarnowskiej

- Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 (kan. 460-468)
- Instrukcja De synodis dioecesanis Kongregacji ds. Biskupów i Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów z dnia 19 marca 1997 roku
- Dekret zwołujący V Synod Diecezji Tarnowskiej
- Regulamin V Synodu Diecezji Tarnowskiej
- Regulamin Sesji Plenarnych V Synodu Diecezji Tarnowskiej

Regulamin V Synodu Diecezji Tarnowskiej
Regulamin Sesji Plenarnych