Drugie spotkanie

Komisji Przygotowawczej V Synodu Diecezji Tarnowskiej

Drugie spotkanie Komisji Przygotowawczej V Synodu Diecezji Tarnowskiej

27 lutego 2017 r. odbyło się w Tarnowie drugie spotkanie Komisji Przygotowawczej V Synodu Diecezji Tarnowskiej.

1. Do udziału w posiedzeniu komisji zostali zaproszeni ks. prałat Piotr Gajda i ks. prałat Władysław Szewczyk, którzy pracowali na każdym etapie IV Synodu Diecezji Tarnowskiej (1981-1986). Podzielili się oni swoim doświadczeniem pracy związanej z przygotowaniem i przeprowadzeniem synodu oraz z etapu ostatecznej redakcji dokumentów. Szczególnie cenne okazały się materiały archiwalne przekazane przez ks. Szewczyka, dokumentujące zarówno prace Sekretariatu, jak i obrazujące metodę i schemat pracy ostatniego synodu, w którym zaangażowani byli nie tylko księża, ale także tysiące osób świeckich w parafiach. Po swojej prezentacji odpowiedzieli na szereg praktycznych pytań zadanych przez członków komisji.

2. Biskup Leszek Leszkiewicz, jako Przewodniczący Komisji, zaproponował utworzenie zespołów, które będą przygotowywać wstępne propozycje zagadnień zaproponowanych do prac synodalnych. Na czele każdego z 11 zespołów stanie jeden lub dwóch członków komisji przygotowawczej, którzy już teraz mają zaprosić do współpracy wybranych przez siebie księży i świeckich.

Na tym etapie powstaje 11 zespołów: teologiczny (ks. J. Królikowski, ks. A. Michalik), ds. animacji modlitwy za synod (ks. W. Karpiel), prawny (ks. R. Kantor), liturgiczny (ks. A. Dudek), katechetyczny (ks. B. Połeć), ds. młodzieży (ks. P. Górski, ks. M. Baran), ds. duchowieństwa i osób konsekrowanych (ks. K. Bułat, ks. Z. Pietruszka), duszpasterski (ks. J. Nowak, ks. J. Wałaszek), ds. rodziny (ks. P. Cebula), ds. nowej ewangelizacji (ks. A. Ważny, ks. K. Czermak), ds. mediów (p. J. Sadowska). Jak zaznaczył bp Leszek, nie są to jeszcze komisje synodalne lecz grupy, których celem jest zbieranie głosów i propozycji formalnych oraz nieformalnych z terenu diecezji oraz proponowanie zagadnień, które na dalszym etapie będą opracowywane w sposób systematyczny, po wybraniu jednej wspólnej metody prac synodalnych.

Ponadto już we wrześniu, w ramach przygotowań jako propagowanie idei synodu, w każdym dekanacie odbędą się spotkania informacyjne z członkami komisji.

3. Ks. Marcin Baran zaprezentował propozycje logo Synodu, jakie wpłynęły do Sekretariatu. Na kolejnym spotkaniu (24 marca), zostanie podjęta ostateczna decyzja o wyborze symbolu wizualnego. Do tego czasu można jeszcze zgłaszać propozycje.

4. Przedstawiono także krótko wstępny zarys pierwszych audycji radiowych (na falach RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz) poświęconych synodowi. Będą one realizowane w każde sobotnie popołudnie. Na początek zostanie przybliżona historia poprzednich synodów tarnowskich oraz ich znaczenie dla życia religijnego wiernych i duchowieństwa. Następnie poszczególne zespoły synodalne będą prezentować swoje prace przygotowawcze, zapraszając w ten sposób słuchaczy do zaangażowania się we wspólne synodowanie.

5. Ks. Wojciech Karpiel przedstawił różne inicjatywy modlitewne, które w najbliższym czasie będą podjęte na terenie całej diecezji. Zaprezentował także dobrze przyjętą propozycję śpiewu–modlitwy za synod przeznaczonej dla dzieci, która niebawem trafi do parafii.

6. Na koniec zwrócono także uwagę, że przy różnych okazjach należy podkreślać, że V Synod Diecezji Tarnowskiej już się rozpoczął z chwilą powołania przez Biskupa Diecezjalnego Komisji Przygotowawczej (14 grudnia 2016 r.). A zatem trwa nieustannie, pomimo że nie wyznaczono jeszcze uroczystych publicznych sesji synodalnych.

7. Podajemy także dane kontaktowe Sekretariatu V Synodu Diecezji Tarnowskiej. Już teraz, można wysłać listownie lub mailem propozycje i oczekiwania związane z synodem. Komisja Przygotowawcza będzie niezmiernie wdzięczna za każdy głos, który pomoże właściwie ukierunkować prace synodalne dla dobra naszej diecezji, która ma wzrastać „na wzór Chrystusa”.

Sekretariat Komisji Przygotowawczej
V Synodu Diecezji Tarnowskiej
33-100 Tarnów, ul. Legionów 30

e-mail: synod@diecezja.tarnow.pl
tel: +48 514-791-192 (pon.-pt.: 9.00-15.00)

ks. Andrzej Dudek
rzecznik prasowy
Komisji Przygotowawczej