Przebieg

procesu synodalnego

Przebieg procesu synodalnego

Proces synodalny obejmuje dwa etapy.
Etap przygotowawczy to opracowanie, zgodnie z wolą biskupa diecezjalnego, zakresu prac synodalnych oraz podanie sposobu ich praktycznej realizacji.
Kluczową rolę na pierwszym etapie ma do odegrania „komisja przygotowawcza” i działające w jej ramach zespoły.
Wierni świeccy już na tym etapie mogą zgłaszać swoje postulaty, propozycje i uwagi. Przed rozpoczęciem Synodu biskup z pomocą komisji przygotowawczej przedstawia diecezjanom potrzeby i inicjatywy apostolskie, które będą przedmiotem obrad.

Etap bezpośredni to wypracowanie wniosków w postaci dokumentu, w którym zostaną określone konkretne zadania do podjęcia w życiu i działalności różnych osób, stanów i instytucji w Kościele diecezjalnym.

ABC Synodu, ks. J. Królikowski
Przygotowanie Synodu diecezjalnego, ks. R.Kantor