Komisja ds.

Kultu Bożego i Życia Sakramentalnego

Komisja ds. Kultu Bożego i Życia Sakramentalnego

Liturgia, w której człowiek może oddawać cześć Bogu, czyli sprawować kult, jest zarazem niezastąpionym środkiem osobistego uświęcania. Dlatego też Komisja ds. Kultu Bożego i Życia Sakramentalnego chce koordynować prace zmierzające do integralnego ukazania tych dwóch aspektów życia liturgicznego Kościoła tarnowskiego: uwielbienia Boga za dzieło zbawienia i codziennego życia łaską udzielaną w sakramentach.

Eklezjologia posoborowa opiera się na triadzie: liturgia, formacja i świadectwo. To trzy „obszary” życia i doświadczenia Kościoła, w których manifestuje się jego natura i wyraża się jego misja zbawcza. Liturgia, której przewodniczy biskup diecezjalny, otoczony swoim prezbiterium i wiernymi, najpełniej odzwierciedla też jedność Kościoła lokalnego i jego otwartość na Kościół powszechny. Korzystanie z sakramentów powinno także wychowywać wiernych w duchu przynależności do Chrystusa i danej wspólnoty. Należy przy tym uświadamiać wierzącym, że oni też mają wpływ na styl celebracji liturgicznych w parafii, albowiem razem z kapłanem są włączeni w kultyczne dzieło Chrystusa.

W ramach swych prac Komisja chce również „zebrać” zwyczaje i tradycje liturgiczne kultywowane w naszej diecezji, aby je ocenić w perspektywie obowiązujących przepisów liturgicznych i odważnie wyznaczyć drogę do koniecznego ujednolicenia praktyki liturgicznej w Kościele tarnowskim.

Skład komisji
  • przewodniczący: ks. dr hab. Stanisław Garnczarski, prof. UPJPII
  • sekretarz: ks. dr Adam Kumorek