Etap

przygotowawczy

Etap przygotowawczy

Synod, aby był prawidłowo zorganizowany i rzeczywiście przyczynił się do rozwoju wspólnoty, musi być dokładnie przygotowany oraz odpowiednio rozpowszechniony i nagłośniony.

Przygotowując go biskup może skorzystać z pomocy organów doradczych, jakimi są: rada kapłańska, kolegium konsultorów, diecezjalna rada duszpasterska i ekonomiczna.

Dla koordynowania i prowadzenia przygotowań Synodu, biskup diecezjalny powinien ustanowić jedną komisję przygotowawczą, w skład której powinni wejść: kapłani, zakonnicy oraz wierni świeccy odznaczający się roztropnością duszpasterską i kompetencją zawodową, sprawujący ważne posługi i posiadający rozmaite charyzmaty. Wśród nich powinny się znaleźć osoby biegłe w prawie kanonicznym i świętej liturgii.

W ramach komisji biskup powołuje sekretariat Synodu.

Komisja Przygotowawcza

Komisja Przygotowawcza ma wraz z biskupem opracować regulamin Synodu, który powinien zawierać:

 • skład osobowy Synodu
 • zasady wyboru członków Synodu
 • zasady ukonstytuowania struktur synodalnych i powoływania osób koniecznych do sprawnego przeprowadzenia Synodu
 • zasady regulujące udział i sposób postępowania w czasie sesji synodalnych, sposób wypowiedzi i głosowania.

Skład Komisji Przygotowawczej powołanej przez bpa Andrzeja Jeża:

 • bp Leszek Leszkiewicz – przewodniczący
 • ks. Marcin Baran – sekretarz pomocniczy
 • ks. Krzysztof Bułat
 • ks. Piotr Cebula – sekretarz
 • ks. Krzysztof Czermak
 • ks. Andrzej Dudek – sekretarz pomocniczy
 • ks. Paweł Górski
 • ks. Robert Kantor
 • ks. Wojciech Karpiel
 • ks. Marian Kostrzewa – sekretarz pomocniczy
 • ks. Janusz Królikowski
 • ks. Andrzej Michalik
 • ks. Jacek Nowak
 • ks. Zbigniew Pietruszka
 • ks. Bogusław Połeć
 • Joanna Sadowska
 • ks. Andrzej Turek – sekretarz pomocniczy
 • ks. Józef Wałaszek
 • ks. Artur Ważny

Zespoły przygotowawcze

W ramach Komisji Przygotowawczej zostało powołanych 11 zespołów:

 • teologiczny
 • animacji modlitwy za Synod
 • prawny
 • liturgiczny
 • katechetyczny
 • ds. młodzieży
 • ds. duchowieństwa i osób konsekrowanych
 • ds. rodziny
 • duszpasterstwa parafialnego
 • ds. ewangelizacji
 • ds. mediów
ABC Synodu, ks. J. Królikowski
Przygotowanie Synodu diecezjalnego, ks. R. Kantor