Komisja ds.

Duchowieństwa

KOMISJA DS. DUCHOWIEŃSTWA

Na stan wiary ludu Bożego, obok łaski Bożej, bezpośrednio wpływają poziom duchowo-intelektualny, formacja ludzka oraz gorliwość duszpasterska kapłanów. Trudno przecenić wagę i znaczenie Komisji ds. Duchowieństwa. Im lepiej zdiagnozuje ona obecny stan prezbiterium tarnowskiego (od powołań do księży emerytów), im trafniej wskaże konieczne zmiany, adekwatniej rozpozna Boże znaki czasu względem misji diecezjalnego duchowieństwa – tym obfitsze i lepsze będą owoce V Synodu Diecezji Tarnowskiej.

Jest niezwykle istotne, aby księża z całym wewnętrznym przekonaniem włączali się w prace Synodu. Są oni bowiem najbliższymi współpracownikami Biskupa i bez ich autentycznego zaangażowania dzieło synodalne może nie spełnić pokładanych w nim nadziei – lub też owocobranie synodalne będzie tylko połowiczne. Co istotne owo kapłańsko-synodalne zaangażowanie stanowi również swoiste sine qua non efektywnej implementacji Synodu w praktykę życia tarnowskiego Kościoła. Bez zaangażowania duchownych synodalne postanowienia mogą pozostać ładnie brzmiącą w zapisach, ale życiowo martwą literą.

Skład komisji
  • przewodniczący: ks. dr Krzysztof Bułat
  • sekretarz: ks. mgr lic. Tomasz Rąpała