Czwarte spotkanie

Komisji Przygotowawczej V Synodu Diecezji Tarnowskiej

Czwarte spotkanie Komisji Przygotowawczej V Synodu Diecezji Tarnowskiej

28 kwietnia odbyło się w Tarnowie czwarte spotkanie Komisji Przygotowawczej V Synodu Diecezji Tarnowskiej.

Ks. Jacek Soprych przedstawił krótko historię trzech pierwszych synodów diecezjalnych (z 1928, 1938 i 1948). Ukazał nie tylko powody ich zwoływania, ale też sposób przeprowadzania zaledwie kilkudniowych obrad. Ich zewnętrzna forma była odmienna od obecnych oczekiwań wobec V Synodu, gdyż wówczas obowiązywało odmienne ustawodawstwo kościelne. Cele jednak były takie same: troska o wiarę wiernych i o Kościół tarnowski.

Członkowie Komisji podjęli dyskusję nad propozycjami hymnu synodalnego. Zostały zgłoszone cztery aranżacje muzyczne (do jednego z tekstów są dwie kompozycje). Zdecydowano, że zanim zostanie zaproponowana Biskupowi jedna z wersji hymnu, wszystkie trzy teksty muszą zostać przeanalizowane pod względem teologicznym, gdyż nie wystarczy tylko opina muzyczna.

Rozmawiano także o konwencji wrześniowych spotkań z kapłanami, jakie odbędą się  w każdym dekanacie z przedstawicielami Komisji Przygotowawczej. Ostateczna ich forma zostanie szczegółowo opracowana przed wakacjami. Już w niedługim czasie Bp Leszek wystosuje list do kapłanów zachęcając ich do refleksji nad kwestiami, które powinny zostać podjęte na V Synodzie oraz do wygłoszenia wiernym homilii o synodzie.

Przedstawiono również postępy prac poszczególnych zespołów tematycznych. W maju odbędzie się konferencja prasowa, podczas której po raz pierwszy zostanie zaprezentowane logo i strona internetowa V Synodu. O terminie konferencji wszystkie media  zostaną poinformowane  z odpowiednim wyprzedzeniem.

Komisja przypomina, że każdy może skontaktować się z Sekretariatem V Synodu Diecezji Tarnowskiej listownie, mailem lub telefonicznie.

Komisja zachęca także do śledzenia bieżących informacji na różnych kanałach internetowych i radiowych: Facebook, Twitter czy YouTube (*SynodTarnow*) oraz do słuchania sobotnich audycji w RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

ks. Andrzej Dudek
rzecznik prasowy Komisji Przygotowawczej

Sekretariat Komisji Przygotowawczej
V Synodu Diecezji Tarnowskiej
33-100 Tarnów, ul. Legionów 30

e-mail: synod@diecezja.tarnow.pl
tel: +48 514-791-192 (pon.-pt.: 9.00-15.00)

Źródło: http://www.diecezja.tarnow.pl/index.php/wiadomosci/item/4492-obradowala-komisja-przygotowawcza-v-synodu-diecezji-tarnowskiej