Niedziela

synodalna

Niedziela synodalna

Tak zwana „niedziela synodalna” odbyła się we wszystkich kościołach i kaplicach diecezji tarnowskiej. Celem tej inicjatywy duszpasterskiej jest zaznajomienie diecezjan z aktualnymi pracami synodu oraz modlitwa w jego intencji.

W Łącku niedziela synodalna została złączona z odpustem parafialnym ku czci św. Jana Chrzciciela. Homilie podczas Mszy św. wygłosił ks. dr Piotr Cebula, dyrektor wydziału duszpasterstwa małżeństw i rodzin oraz sekretarz Komisji Presynodalnej.

Kaznodzieja wskazał, że św. Jan Chrzciciel głosił słowo Boże na pustyni, która przywołuje okres wędrówki Izraela do ziemi obiecanej. – Nasz Kościół lokalny jest także Kościołem w drodze, pielgrzymującym. Chodzi o to, abyśmy ku zbawieniu szli razem. I to wyraża samo słowo synod, które oznacza wspólną wędrówkę. Idziemy więc razem, pod przewodnictwem naszego biskupa, który wyznacza nam kierunek drogi. Pielgrzymowanie i „synodowanie” zostały zapisane m.in. w logo V Synodu, które mówi, że centrum naszego życia stanowi Chrystus, do którego wszyscy zmierzamy pod przewodnictwem i razem z biskupem diecezjalnym – wyjaśniał kaznodzieja.

http://tarnow.gosc.pl/doc/4003432.I-niedziela-synodalna