Spotkanie Komisji ds. Duchowieństwa

V Spotkanie Komisji ds. Duchowieństwa

5 marca w Kurii diecezjalnej w Tarnowie odbyło się V spotkanie Komisji ds. Duchowieństwa, której przewodniczy Ks. Krzysztof Bułat.
Po modlitwie południowej oraz adoracji Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie rozpoczęły się obrady, które dotyczyły w głównej mierze spraw bytowych księży. Przewodniczący poszczególnych Zespołów należących do Komisji zdali relację ze spotkań. Ks. Zbigniew Dusza – przewodniczący Zespołu ds. bytowych księży przedstawił propozycje dotyczące regulowania kwestii finansowych.
Kolejne spotkanie ustalono na 30 kwietnia br. na godzinę 14 w budynku Kurii. Posiedzenie zakończono modlitwą w intencji V Synodu naszej Diecezji.

Ks. Tomasz Rąpała
sekretarz