Prace nad dokumentem

Prace nad dokumentem

Obradowała Komisja ds. Życia Konsekrowanego.

Szóste zebranie Komisji ds. Życia Konsekrowanego odbyło się 21 marca 2019 r. w budynku plebanii przy parafii św. Stanisława Kostki w Tarnowie. Spotkanie rozpoczęło się Koronką do Bożego miłosierdzia, którą poprowadził ks. dr Zbigniew Krzyszowski, a następnie wprowadził w tematykę spotkania i zapowiedział problematykę dyskusji.

Po wprowadzeniu Delegat KWPZM ds. zakonów męskich w Diecezji ks. Tadeusz Gniewek SCJ omówił projekt dokumentu na temat życia konsekrowanego, jego strukturę i treść. W czasie spotkania obecni członkowie Komisji wnosili swoje uwagi i przemyślenia do propozycji dokumentu o życiu konsekrowanym.

Wyznaczono datę i miejsce następnego spotkania Komisji – 23 maja 2019 r. w Nowym Sączu u Księży Jezuitów. Prace będą koncentrować się na dopracowaniu końcowego dokumentu o życiu konsekrowanym .

Spotkanie zostało zakończone modlitwą, którą poprowadził o. Ryszard Bożek CSsR.

s. Mária Haščáková