O Radach Duszpasterskich i sanktuariach

O Radach Duszpasterskich i sanktuariach

27 kwietnia br. w tarnowskim Ośrodku Dialogu, Formacji i Misji Alegoria odbyło się piąte posiedzenie Komisji ds. Ewangelizacji.

Spotkanie poświęcone było pracom nad propozycją statutów dotyczących sanktuariów i pielgrzymek zgłoszone przez Zespół ds. Duszpasterstwa Pielgrzymkowego i Sanktuaryjnego oraz szkicowi dokumentu, nad którym pracuje Zespół ds. Duszpasterstwa Nadzwyczajnego (tu szczególną uwagę poświęcono rewizji grup zawodowych i obszarów, które wymagają szczególnej troski duszpasterskiej, a także roli duszpasterza i kapelana w tychże duszpasterstwach). Ponadto na prośbę Komisji Prawnej członkowie pochylili się nad statutem Parafialnych Rad Duszpasterskich w naszej diecezji oraz regulaminem ich wyboru.