O prowadzeniu kancelarii parafialnej

O prowadzeniu kancelarii parafialnej

21 listopada 2019 roku synodowała Komisja ds. Dziedzictwa Diecezji Tarnowskiej.
Spotkanie prowadził przewodniczący Komisji ks. prałat Jacek Nowak. Poświęcone było głównie tematyce prowadzenia kancelarii parafialnej. Dyrektor Archiwum Diecezjalnego w Tarnowie ks. Krzysztof Kamieński omówił przygotowaną przez Zespół ds. archiwów i bibliotek parafialnych proponowaną Instrukcję o prowadzeniu kancelarii parafialnej. Diecezjalny Konserwator Zabytków ks. Piotr Drewniak przedstawił zapisy o ochronie zabytków materialnych.
Przewodniczący Komisji przypomniał o III Sesji Plenarnej i wyznaczył harmonogram pracy na najbliższy czas.
Spotkanie zakończono wspólną modlitwą w intencji V Synodu Diecezji Tarnowskiej.