Dwa statuty

Dwa statuty
Spotkanie odbyło się 3 XII w budynku Kurii diecezjalnej w Tarnowie. Jak zawsze na początku była modlitwa południowa, po której członkowie Komisji adorowali Jezusa Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie.
Po modlitwie, przewodniczący Komisji, Ks. Krzysztof Bułat przedstawił plan spotkania. Kolejnym punktem spotkania było sprawozdanie przewodniczących poszczególnych podkomisji ze spotkań odbywających się w ostatnim czasie. Podjęto także kwestie bytowe kapłanów. W dyskusji nie podano nowych form dotyczących tej kwestii, które należy wypracować w czasie trwającego Synodu. Zatwierdzono dwa statuty; pierwszy w kwestii ojca duchownego kapłanów naszej Diecezji oraz księdza dziekana. Zostaną one skierowane do Komisji Prawnej Synodu.
Spotkanie zakończyło się o g. 16.30 wspólną modlitwa za V Synod. Ustalono datę kolejnego.
Ks. Tomasz Rąpała
sekretarz