KOMUNIKAT Z XXXVII POSIEDZENIA KOMISJI GŁÓWNEJ

KOMUNIKAT Z XXXVII POSIEDZENIA KOMISJI GŁÓWNEJ

KOMUNIKAT Z XXXVII POSIEDZENIA KOMISJI GŁÓWNEJ V SDT

9 marca br. w Kurii Diecezjalnej w Tarnowie obyło się kolejne posiedzenie Komisji Głównej. Pierwszym punktem spotkania było szczegółowe przedstawienie przez ks. Zbigniewa Pietruszkę, przewodniczącego Komisji ds. Posługi Charytatywnej Kościoła, poprawek do dokumentu Caritas – dzieło miłości Kościoła, które Członkowie Synodu przesłali do Sekretariatu V SDT. Po dyskusji nad przedstawionymi poprawkami, Komisja Główna część z nich przyjęła i włączyła w korpus dokumentu, który będzie poddany pod głosowanie na najbliższej Sesji Plenarnej. Sprawozdanie z procesu tworzenia dokumentu Caritas – dzieło miłości Kościoła oraz przedstawienie etapów konsultacji, których owocem jest przyjęcie lub odrzucenie poprawek, zostanie dołączone do dokumentów, które otrzymają Członkowie Synodu na obradach V Sesji Plenarnej.

W dalszej części posiedzenia Komisji Głównej przedstawiono kolejne wersje trzech dokumentów synodalnych przygotowanych przez Komisje: Komisję ds. Mediów, Komisję ds. Kultu Bożego i Kultu Sakramentalnego, Komisję ds. Dzieci i Młodzieży. Przedstawiony przez ks. Michała Drożdża dokument Dobra Nowina w mediach i przez media, po krótkiej dyskusji został przekazany do kolejnego etapu procedowania, czyli do oceny przez Komisję Prawną i Komisję Teologiczną. Drugi dokument Liturgia a chrześcijańskie życie, przedstawiony ks. Stanisława Garnczarskiego, po szczegółowej dyskusji nad zapisami w nim zawartymi, również został przekazany do weryfikacji teologicznej i prawnej.  Trzeci dokument Duszpasterstwo dzieci i młodzieży w diecezji tarnowskiej. Drogi młodości przedstawił do analizy ks. Marcin Baran. Aktualna wersja uwzględnia istotnie uwagi zgłoszone przez Członków Komisji Głównej na poprzednich posiedzeniach. Dokument ten będzie jeszcze dopracowywany przez Komisję Dzieci i Młodzieży.

Na posiedzeniu Komisji Głównej zatwierdzono także plan V Sesji Plenarnej, która odbędzie się 23 kwietnia br. w Sanktuarium Matki Fatimskiej w Tarnowie. Kolejne posiedzenie Komisji Głównej zaplanowane jest na 21 marca w Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

 

Ks. Piotr Cebula

Sekretarz V SDT