Modlitwa

młodzieży za Synod

Modlitwa młodzieży za Synod

„Młodzieńcy, a także dziewice, starcy wraz z młodzieżą niech imię Pana wychwalają, bo tylko Jego imię jest wzniosłe, majestat Jego góruje nad ziemią i niebem i pomnaża moc swojego ludu” (Ps 148, 12- 14).

Wszechmogący wieczny Boże, który czuwasz nad swoim ludem, obdarowujesz łaskami i prowadzisz do zbawienia, spraw prosimy, aby V Synod Diecezji Tarnowskiej pomógł nam coraz wyraźniej dostrzec łączność życia naszego Kościoła z prawdą Ewangelii. Prosimy, aby to wydarzenie pomogło nam jeszcze bardziej otworzyć się na Chrystusa obecnego we wspólnocie, przez którą możemy wzrastać duchowo i inspirować nią innych.

Maryjo, Gwiazdo Nowej Ewangelizacji, wspieraj nas, abyśmy nigdy nie zamykali serca na słowo Chrystusa, który mówi przez Kościół. Amen.

 

Kl. Adrian Fyda