Modlitwa

za Biskupa

Modlitwa za Biskupa

„Co widzisz, napisz w księdze i poślij siedmiu Kościołom…” (Ap 1, 11).

Najmiłościwszy Ojcze, który powołujesz pasterzy takich jak Mojżesz, by wskazywali ludowi Twoje postanowienia, wejrzyj łaskawie na biskupa Andrzeja Jeża, ustanowionego przez Ciebie aniołem Kościoła, który jest w Tarnowie.

Udziel mu przez Ducha Twego wszelkich darów, aby właściwie rozeznał zbawczą wolę we wszystkich jej znakach dla większej chwały Twojej i pożytku wiernych.

Niech nie braknie pasterzowi posłuszeństwa trzody, a trzodzie opieki pasterza.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Kl. Daniel Syjud